top of page

Jednotlivci

                                                                      

Děláte práci, ve které si můžete vybrat odkud budete pracovat? Nechcete se vázat pronájmem vlastních kanceláří nebo Vám je vlastní kancelář moc drahá? Zkuste si donést počítač k nám a pracovat s námi. Když se stanete členy, můžete užívat dalších výhod jako zasedačky, kuchyně, tiskárna, skříňky, členské ceny pronájmů dalších prostor.

 

Individuals

 

Are you doing a job where you can choose to work independetly? Are you tired of working from home or a coffee shop? Come work at the Hub for a few days! When you become a member, you can enjoy other benefits such as conference rooms, kitchens, printers, cabinet member prices and leases on additional space.

Kolektivy, projektová kancelář

 

Díky vhodnému členění je náš prostor SVĚT-HUB vhodný jak pro jednotlivce, tak pro týmy. Pokud tedy pro svůj tým nebo start-up hledáte fajn místo, navrhneme vám řešení na míru podle vašich požadavků a možností. Můžete například mít několik pracovních míst a pro společné jednání využívat naší zasedačku. Máme také projektovou kancelář, kterou je možné využít jen měsíčně nebo na konkrétní dobu. 

 

 

Collectives, project office

 

The space SVĚT-HUB is suitable for both individuals and teams, so whether you are part of a team- looking for nice meeting space or are a start-up launching your new company, we have a solution tailored to your needs. We are happy to support you in the development of your business. Have a start up? Contact us for a special price.

Cowork

 

Celý prostor SVĚT-HUB je místem, které se označuje termínem cowork nebo coworkingové centrum nebo tzv. hub. Jednoduše řečeno spolu lidé sdílí prostor, kde každý na svém pracovním místě pracuje na svých projektech nebo také společně, podle toho, jak se prováží. Výhodami práce v takovém prostředí je jednak úspora finančních prostředků vůči samostatné kanceláři, nekonvenční atmosféra vhodná pro samostanou práci, ale i pestrost společnosti a profesí a následné příležitosti vznikající z náhodného setkání i zde pořádaných akcí.​

 

Cowork

 

We strive to foster a coworking environment where people share their space while working on projects, alone or together. The advantage of working in such an environment provides an unconventional atmosphere suitable for independent work, as well as the diversity of society and professions. Their consequent opportunities arise from new encounters to organized events.

 

Membership plans

 

Full Membership                  3.000 Kč  (unlimited 24/7)

1 day                                         350 Kč

1 hour                                         60 Kč

 

Plán členství cowork

 

Plné členství              3.000 Kč  (neomezeně 24/7)

1 den                              350 Kč

1 hodina                           60 Kč

 

Všechny ceny bez DPH / VAT not included

Ceny platné od 1.1.2019
Ceník pronájmu najdete zde
Prices for rent a room here
bottom of page